Najam plovila uvjeti

1) CIJENA , REZERVACIJE  i TERMINI PLAĆANJA

1.1.Cijena smještaja uključuje: PDV na smještaj, plovilo s opremom prema važećem cjeniku i popisu opreme, posteljinu, pomoćni čamac s veslima, plin, autopilot, GPS, uobičajene usluge čarter baze prilikom primopredaje (check in/out),trošak veza u matičnoj luci.

1.2. Cijena smještaja ne uključuje: trošak goriva, troškove marina i veza u lukama izvan matične, lučke takse i ostale pristojbe, piće, hranu.

1.3. Nakon potvrde rezervacije koja je važeća samo u pismenom obliku uplata se vrši prema potvrdi bookinga i to :

 • 35% cijene u roku od 7 dana nakon potvrde rezervacije
 • 65% cijene najkasnije 30 dana prije početka smještaja
 • Plovilo se može preuzeti samo ako je iznos rezervacije plaćen u cijelosti.

U slučaju da avans u visini 35%  nije uplaćen do predviđenog roka , ni nakon pismene opomene , Ultra d.o.o. rezervacija će biti otkazana.

Uplata  35% cijene rezervacije podrazumjeva suglasnost s Općim uvjetima pružanja smještaja na plovilu, a koji mu se ovom prilikom daju na uvid , kao i karakteristikama plovila. Sve što je ovim uvjetima objavljeno predstavlja pravnu obvezu kako za unajmitelja tako i za Ultra d.o.o.

1.4. Dodatne usluge koje se nadoplaćuju prema važećem cjeniku ( transferi s aerodroma ,izvanbrodski motor , spinaker, gennaker, one way ...) se moraju potvrditi pismenim putem  najkasnije 7 dana prije početka smještaja.

1.5. Angažman skipera i/ili hostese potrebno je naglasiti prilikom potvrde rezervacije.

1.6. Kopija skiperske dozvole i VHF dozvole treba se poslati prilikom rezervacije plovila , a popis putnika ( crew lista) najkasnije tjedan dana prije počeka smještaja. Poželjno je poslati sat dolaska te eventualno broj leta ako klijent dolazi avionom tjedan dana prije početka smještaja na plovilo.

1.7. Boravišna pristojba se plaća po potvrdi liste posade u bazi u iznosu od 1,33 EUR (10 kuna) /osoba/dan


2) OTKAZ REZERVACIJE


2.1.  Ako klijent iz bilo kojeg razloga otkaže rezervaciju, dužan je po nastalom događaju pismeno obavijestiti Ultra d.o.o. te će obzirom na nastalu situaciju biti terećen za odštetu u iznosu :

 • 35 % cijene za odštetu ako je rezervacija otkazana više od mjesec dana prije počeka smještaja
 • 100% cijene za odštetu ako je rezervacija otkazana manje od mjesec dana prije početka smještaja

2.2. Datum kada je Ultra d.o.o. zaprimila obavijest se smatra osnovom za obračun navedenih otkaznih troškova.

2.3. U slučaju nemogućnosti raspolaganja plovila od strane Ultra d.o.o. zbog opravdanih razloga (veće štete na brodu tijekom prethodnih rezervacija) klijentu će se omogućiti :

 • zamjensko plovilo s istim ili sličnim karakteristikama i opremom bez zakašnjenja ili
 • povrat 100% uplaćenog iznosa

2.4. Ako su za vrijeme prethodne rezervacije plovila oštećeni i izgubljeni djelovi koji se nisu mogli nabaviti prije početka nove rezervacije,  a isti bitno ne utječu na sigurnost plovidbe , klijent ne može zbog toga odustati od najma ili tražiti umanjenje cijene rezervacije.

2.5. Ultra d.o.o.nije odgovorna za odštete u slučaju promjena ili otkaza rezervacija zbog okolnosti uzrokovane ratom, pobunom, štrajkovima, terorizmom, izvanrednim zdravstvenim uvjetima i mjerama, prirodnim katastrofama , intervencijama lokalnih vlasti i sl.

 

COVID DODATAK čl. 2 (otkaz uvjetovan Covidom-19 za nove rezervacije od 01.01.2021 do daljnjeg):

Ultra d.o.o. nudi opcije promjena vezane za putne restrikcije: 

 • 100% povrata uplate u slučaju zatvorenih granica
 • Voucher / prebačaj na neki drugi termin, plovilo ili bazu u 2024, a sve u skladu s važećim cjenikom u trenutku rezervacije. Ovo vrijedi u slučaju obvezne karantene koja se ne može izbjeći PCR testom. Primljena uplata biti će uvažena za novu rezervaciju.

 

3) DEPOZIT (KAUCIJA) & OSIGURANJE


Sva plovila osigurana su kasko s odbitnim franšizama u visini naplaćene kaucije prema cjeniku za tekuću godinu. Osiguranje za štete nanesene osobama i štete prema trećima je uključeno. Osiguranje ne pokriva štete osobnih predmeta klijenta i imovine donesene na plovilo kao i štete učinjene grubom nemarnošću klijenta ili s namjerom.

3.1. Sigurnosni polog (kaucija) - prije preuzimanja plovila klijent ostavlja iznos kaucije u gotovini ili kreditnom karticom ( Visa, Master Card, Maestro). Nakon usluge smještaja, iznos kaucije se vraća u cijelosti ukoliko nisu uočena nikakva oštećenja ili gubitak opreme. U protivnom se zadržava ova kaucija u protuvrijednosti popravka ili nabavne vrijednosti oštećene/ izgubljene opreme.

Ostavljanje pologa je obvezno i u slučajevima kada je angažiran skiper Ultra d.o.o. U tom slučaju, ostavljeni polog se ne može koristiti za pokrivanje troškova nastalih uslijed skiperove nepažnje i lošeg upravljanja plovilom i opremom.

*za regatni charter zaračunava se dupli iznos kaucije

3.2. Osiguranje pologa (kaucije) moguće je zatražiti uplatu nepovratnog depozita prema cjeniku. 

3.3.  Ako korisnik želi jedriti izvan područja teritorijalnih voda Republike Hrvatske dužan je o tome obavijestiti Ultra d.o.o. čim prije kako bi se na vrijeme dodatno osiguralo plovilo te će se za isti trošak teretiti klijent. Obavijest o jedrenju izvan područja teritorijalnih voda RH mora biti potvrđeno najkasnije 45 dana prije početka smještaja i to pismenim putem .

3.4. Havarija i veće štete

 • Ako za vrijeme usluge smještaja plovila nastanu oštećenja uslijed normalne istrošenosti materijala, klijent ima pravo i obvezu organizirati popravke u visini od 150 EUR i taj će mu iznos nakon predočenja računa ili potvrde o popravku biti refundiran nakon povratka u bazu.
 • Ako Ultra d.o.o. ukloni kvar u roku 24 sata klijent nema pravo na nikakvu naknadu.
 • Ako se šteta ne može popravit te iziskuje povratak u bazu, povratak se organizira prijevremeno kako bi se jedrlica mogla popraviti na vrijeme za iduću uslugu smještaja. Trošak za izgubljene dane će biti refundiran jedino ukoliko je šteta nastala krivnjom Ultra d.o.o. Ako nije, klijent ne može očekivati povrat istih te mora pokriti dodatni trošak pronalaženja zamjenske jedrilice.
 • Kod većih šteta i havarija, gubitka plovila, ozljeda osoba , klijent je dužan obavijestiti Ultra d.o.o. te se pridržavati uputa predstavnika Ultra d.o.o.

Štete koje nisu prijavljene i nemaju zapisnik smatra se da su u potpunosti nastale krivnjom klijenta te ih onda on treba i podmiriti.


 

4) PREUZIMANJE PLOVILA (CHECK -IN)


4.1. Standardno preuzimanje plovila je subotom od 17:00 sati.

4.2. Klijent se obvezuje prilikom preuzimanja plovila predstavniku Ultra d.o.o. predati ovjereni original voucher (boarding pass) sa svim podacima unajmitelja i termina usluge smještaja te uvid u original skiperske i VHF dozvole.

4.3 Plovilo se predaje s punim spremnikom goriva i vode, te se isto tako mora i vratiti.

4.4. Prilikom preuzimanja plovila klijent zajedno s predstavnikom Ultra d.o.o. pregledava listu inventara te potpisom potvrđuje stanje preuzetog plovila. Isto se odnosi i na brodske instrumente.

4.5. Kasnije pritužbe neće biti prihvaćene ako je potpisom prilikom preuzimanja utvrđena ispravnost plovila i kompletnost opreme.

4.6. Eventualne prikrivene manjkavosti i/ ili nedostaci opreme, koje prilikom predaje nisu bili poznati, kao i nedostaci koji nastanu nakon preuzimanja plovila, a koje Ultra d.o.o. nije mogao predvidjeti, ne daju pravo klijentu tražiti umanjenje cijene najma.

4.7. Ultra d.o.o. može tražiti od klijenta da u prisutnosti predstavnika Ultra d.o.o. plovidbom na moru demonstriraju svoja znanja i vještine. Trošak istog snosi klijent i vrijeme utrošeno u testiranje je uključeno u vremenski period najma plovila. Ako se zaključi da klijent nema dovoljno znanja , Ultra d.o.o. će posadi priključiti službenog skipera uz nadoplatu prema cjeniku. Ako klijent odbije dodijeljenog mu skipera, bit će mu zabranjeno isplovljavanje , raskinut će se ugovor te zadržati uplaćeni iznos rezervacije bez prava za nadoknadu štete.

 

5) VRAĆANJE PLOVILA  (CHECK - OUT) 


5.1. Prestanak smještaja na plovilu  je subotom najkasnije do 09:00 sati. Povratak u bazu za sve jedrilice je sedmog dana noćenja (petak) u 18:00 sati

5.2. Prilikom vraćanja plovila uz ponovnu provjeru prema listi inventara, provjerava se i spremnik goriva. Klijent je dužan predočiti račun zadnje nadopune goriva. Ukoliko spremnik nije pun klijentu se naplaćuje iznos goriva koji nedostaje uvećan za trošak punjenja goriva , kao i štete do visine kaucije ako je prilikom pregleda plovila utvrđeno da postoje.

5.3. Ako je plovilo vraćeno u istom stanju, klijentu se vraća kaucija.

5.4. Klijent je dužan vratili plovilo s ispražnjenim fekalnim tankovima i to najbliže 10NM od obale.

5.5. Kod povratka u luku koja nije ugovorena kao odredišna luka, klijent plaća sve troškove uključene u transfer plovila do ugovorene odredišne luke te propisanu kaznu za kašnjenje ako je do njega došlo.

5.6. Kašnjenja pri povratku plovila zbog vremenskih uvjeta nisu opravdana jer je plovilo potrebno držati posljednjih 24 sata do kraja najma na dovoljnoj distanci od baze . Sva kašnjenja duža od 1 sata će biti naplaćena dvostrukom cijenom dnevnog najma kao i troškovi proizvedeni zbog nemogućnosti predavanja plovila na vrijeme sljedećem klijentu.

5.7. U slučaju da klijent iz bilo kojeg razloga želi produljiti razdoblje usluge smještaja, mora o tome obavijestiti unajmitelja kako bi se provjerila raspoloživost plovila za daljnji smještaj te izvršila sva potrebna dokumentacija za isto ( naplata dodatnih dana smještaja, produljenje crew liste, prijava stranih državljana turističkoj zajednici)

 

6) OBVEZE KLIJENTA


Klijent se obavezuje da:

 • raspolaže potrebnim pomorskim i navigacijskim znanjem za upravljanje plovilom (u protivnom je obvezan prihvatiti skipera po preporuci Ultra d.o.o kao dodatan trošak, a sve po cjeniku)
 • skipper i/ili hostesa imaju svatko svoju kabinu, ukoliko su ugovoreni preko Ultra d.o.o.
 • će ostaviti depozit iako je skipper angažiran od strane Ultra d.o.o. Klijent ne odgovara za štetu nastalu od strane skipera i upravljanjem plovila od strane skipera
 • posjeduje sve potrebne dozvole za upravljanje plovilom
 • neće plovilo prepustiti trećim osobama
 • neće za novac prevoziti osobe ili robu u komercijalne svrhe
 • na plovilu neće biti više osoba nego što je navedeno na crew listi
 • klijent jamči suodgovornost za sve članove posade
 • crew listu (E-crew), kao i potvrdu prijave boravka čuvati zajedno s brodskim dokumentima za vrijeme trajanja usluge smještaja.Gubitak brodskih dokumenata naplaćuje se 450€
 • obavijestiti Ultra d.o.o. ako je za vrijeme trajanja usluge smještaja došlo do promjene članova posade ili putnika
 • poštivat će zakonske odredbe zemlje domaćina
 • neće sudjelovati na natjecanjima i regatama bez pristanka Ultra d.o.o.
 • neće upravljati plovilom pod utjecajem alkohola ili narkotika
 • u slučaju havarije ili većeg kvara na plovilu odmah obavijestiti predstavnika Ultra d.o.o. i pridržavati se uputa 
 • pridržavat će se obveznih kontrolnih intervala pogonskog stroja za vrijeme trajanja smještaja
 • u slučaju tegljenja će ugovoriti nagradu za spašavanje prije prihvaćanja pomoći
 • preuzeti sve preventivne mjere da sačuva plovilo u preuzetom stanju i izbjegne situacije tegljena plovila
 • neće napuštati luku ako je predviđena jačina vjetra veća od 25 čvorova ili su lučke vlasti izdale zabranu isplovljavanja
 • pažljivo će isplanirati rutu plovidbe tako da dva dana prije povratka u bazu bude na otprilike 40NM od baze povratka
 • izbjegavati noćnu plovidbu iz sigurnosnih razloga.
 • u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta (olujni vjetar) obavijestiti predstavnika Ultra d.o.o. o točnoj lokaciji kako bi se izbjegle nepotrebne i skupe potrage za plovilom.
 • neće se baviti ribolovom i podvodnim aktivnostima bez odgovarajuće dozvole za isto
 • ovisno o vremenskim prilikama izbjegavati nepotrebna opterećenja jarbola, jedara i konopa
 • neće ukrcavati kućne ljubimce ( psi, mačke, ptice..) bez prethodnog odobrenja Ultra d.o.o.
 • prazniti fekalne tankove na otvorenom moru tj. na minimalnoj udaljenosti od 1 NM od najbližeg kopna
 • neće paliti vatru na otvorenom
 • za vrijeme svog boravka neće onečišćavati Jadransko more plastikom i sl. nerazgradivim materijalima
 • neće uznemiravati zaštićene životinje Jadrana (morska medvjedica, dupin i sl.)

7) OBVEZE ULTRA d.o.o


7.1. Ultra d.o.o.predaje brod u dobrom radnom stanju, čist i sa punim tankovima nafte i vode.

7.2. Ukoliko  Ultra d.o.o. nije u mogućnosti predati brod na vrijeme :

 • klijent ima pravo tražiti povrat novaca za kašnjenje do 24 sata u iznosu 1 dana smještaja , a ako se predviđa kašnjenje duže od 24 sata Ultra d.o.o. se obvezuje ponuditi zamjensko plovilo istih ili sličnih karakteristika.
 • Ukoliko klijent ne želi zamjensko plovilo , već se odlučuje za čekanje primopredaje već rezerviranog plovila, može potraživati iznos ekvivalentan broju dana za koliko nije mogao raspolagati plovilom.
 • Odgovornost Ultra d.o.o. za iznos veći od ugovorene cijene najma se isključuje.

7.3. Ultra d.o.o. nije odgovorana za kašnjenja nastala višom silom te vremenskim nepogodama.

 

8) REKLAMACIJE


Obavijest o pisanom prigovoru je javno istaknuta u prijemnom uredu Ultra d.o.o. Reklamacije će se prihvati samo u pismenom obliku:

8.1. Pisani prigovor se šalje na službenu adresu booking@ultra-sailing.hr

8.2. Pisani prigovor u prijemnom uredu prilikom preuzimanja plovila (Check in)

8.3. Pisani prigovor u prijemnom uredu prilikom povrata plovila (Check out)

8.4. Ultra d.o.o. je dužna odgovoriti na prigovore u roku od 14 dana te čuvati dokumentaciju u vremenskom razdoblju od godine dana

8.5. Prigovori nastali nakon korištenja usluge neće biti uvaženi


9) ZAVRŠNE ODREDBE


U slučaju spora i nesporazuma, težit će se mirnom i sporazumnom rješenju istih. Ako se spor ili nesporazum ne riješe na taj način, spor prelazi u nadležnost suda u Splitu i podliježe pravnim propisima Republike Hrvatske

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. More...